BVGA (Bundesverband Golfanlage)
http://www.golfsterne.de/ergebnis

Het Bundesverband Golfanlage e.V. is in 1998 in Duitsland gestart als initiatief vanuit een aantal golfbanen. Doel is om professioneel gemanagede golfresorts en golfbanen succesvol in de golfersmarkt te zetten, waarbij een hoog niveau voor service en kwaliteit van de golfbaan wordt nagestreefd.
De BVGA heeft een eigen classificatiesysteem voor het meten van diensten en kwaliteit van de golfbanen ontwikkeld. De metingen van deelnemende golfbanen, de BVGA-leden, vinden sinds 2004 plaats. In Duitsland zijn 134 golfbanen aangesloten.

Ook golfbanen in Tsjechië (1) in Oostenrijk (42) en in Zwitserland (2) hebben zich aangesloten bij de BVGA.

 http://www.golfsterne.de/images/Sterneschild/4_Sterne_gb.jpg   http://www.golfsterne.de/images/Sterneschild/5_Sterne_Sup_gb.jpg