Hospitality Oude Negen Golfbanen
http://oudenegen.nl/

De negen ‘oudste’ golfbanen in Nederland hebben de onderlinge afspraak om op elkaars golfbanen te mogen spelen tegen een sterk gereduceerd tarief.
Condities zijn: uitsluitend na telefonische afspraak, vereiste handicap minimaal 24, maximaal 5 maal per jaar, indien de baanbezetting dit toelaat.

De "Oude Negen" zijn: